Podmínky půjčovny karavanů

Základní podmínky pro pronájem karavanů

 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Minimální věk potřebný k řízení nebo tažení karavanu je 21 let.
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10000 Kč).
 • Je zakázáno na karavanu provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • Je zakázáno v karavanu kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • Je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.
 • Domácí zvířata jsou možná pouze po dohodě.
 • Při předčasném ukončení pronájmu karavanu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti manipulace se zařízením karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel.+420 737 100 495.
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Při překročení sjednané doby pronájmu karavanu do 24 hodin, je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
 • K tažení karavanu stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg je nutný ŘP skupiny E.

Platební podmínky

 • Rezervace karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Při vyzvedávání karavanu se skládá vratná kauce 5000,- Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.

Rezervační zálohy

 • Přibližně 30% z ceny pronájmu slouží jako blokace termínu, doplatek je nutno zaplatit nejpozději v den půjčení. Poté, co učiníte rezervaci Vás budeme kontaktovat e-mailem, ve kterém Vám zašleme zálohovou fakturu.

Předání a vrácení

 • Karavany se předávají dle dohody.
 • První den pronájmu karavanů není placený při vyzvedávání po 17:00 hodině a poslední den pronájmu karavanů při vrácení do 10:00 hodin.
 • Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu tedy uklizený, čistý.
 • Při vrácení neuklizeného karavanu účtujeme částku 1.500,- Kč , při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč.
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 10 min.
 • Pokud vzniknou během cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, musí se tato skutečnost oznámit při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu karavanů, je třeba toto nahlásit ihned ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

V případě poruchy

 • Všechny naše karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých částí.
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
 • Je nutné si nechat vždy vystavit řádný účet, aby mohl být proplacen při vrácení karavanu.

V případě nehody/poškození

 • V případě nehody/poškození našeho karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
 • Pořízení fotodokumentace.
 • Informujte neprodleně pronajímatele.

Storno poplatky

 • Rezervační záloha se při stornování 4 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Odstoupení od rezervace

 • Při poškození karavanu v rozsahu bránícímu další pronájem karavanů může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.
Top